El CDIAP Pacem realitza diferents activitats de prevenció adreçades als dispositius educatius, sanitaris i socials de la comarca de l’Alt Empordà. Els objectius de les activitats de prevenció són:

  • Detectar, el més aviat possible, trastorns en el desenvolupament dels infants i/o situacions de risc.
  • Derivar, si cal, a serveis especialitzats per donar atenció a les dificultats que presenti l’infant.
  • Orientar els professionals de l’educació infantil de l’etapa 0-6 pel que fa als trastorns del desenvolupament
  • Assessorar els professionals de la petita infància dels senyals d’alerta en l’evolució dels infants.
  • Promoure la salut mental i el benestar dels infants.
  • Ajudar els professionals a endegar estratègies metodològiques que donin resposta a les necessitats de cada nen.

Per aconseguir el objectius establerts es realitzaran activitats de diferent tipologia: divulgació, programes de docència i formació, circuits d’interconsulta, etc.


 

El CDIAP Pacem també participa en diferents Taules territorials:

  • Taula territorial de la Unitat Funcional TEA de l’Alt Empordà (UFTEA).
  • Protocol de Detecció i atenció dels infants en situació de risc de trastorns en el desenvolupament i amb discapacitat de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
  • Protocol de seguiment dels nens i nenes nascuts abans de les 32 setmanes de gestació i/o amb un pes inferior als 1500 grams de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
  • Programa CaixaProinfància a la ciutat de Figueres.
  • Taula d’Infància i Adolescència de l’Alt Empordà (TIAF).