Història

L’entitat Centre de Gestió de Serveis Pacem, S.L. (C.G.S. Pacem, S.L.) gestiona, en la modalitat de concert amb la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials, el servei d’atenció precoç de l’àmbit territorial de la comarca de l’Alt Empordà. Aquest servei es presta en el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Pacem (CDIAP Pacem) que forma part de la Xarxa de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, integrada en el Sistema Públic de Serveis Socials.

Està inscrita al Registre d’Entitats i Serveis i Establiments Socials, Secció d’entitat privada d’iniciativa mercantil, amb el número E04284.

El CDIAP Pacem va iniciar la seva activitat al gener de 1989 i està inscrit al Registre d’Entitats i Serveis i Establiments Socials amb el número S01296.

El CDIAP Pacem atén, de forma gratuïta, la població infantil de la Comarca de l’Alt Empordà que presenta trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa (neurològica, sensorial, psicològica o social).

El CDIAP Pacem està associat a la UCCAP (Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), entitat federativa que agrupa als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) amb l’objectiu de legitimar un interlocutor representant del sector davant les Administracions públiques i Institucions en general.

Equip

El CDIAP Pacem disposa de professionals amb especialització en desenvolupament infantil per cobrir les àrees biopsicosocials i del personal de suport administratiu, recepció i serveis suficients per atendre els infants.

L’equip multidisciplinari del CDIAP Pacem està format per:

  • Un metge neuropediatre
  • Set psicòlegs/òlogues
  • Dos logopedes
  • Dos fisioterapeutes
  • Una treballadora social

Actualment la treballadora social realitza les funcions de Coordinadora tècnica.